INNKJØPSSENTRALEN OFFENTLIGE FELLESINNKJØP PÅ AGDER
HOVEDSIDE
NYHETER
OM OFA
LOGG INN
NYHETER
Presentasjoner - Leverandørmøte 2018
INFORMASJONSMØTE OFFENTLIGE INNKJØP PÅ AGDER 2018
OFA har inngått avtale på KGV og KAV
Elektronisk faktura i kommunene
Miljøkriteriesett for offentlige anskaffelser – veileder med linker
Etisk handel blir sosialt ansvar
Nye EU-regler for innkjøp i 2012?
Endringer for KOFA - Håndhevingsutvalgets innstilling
Forskrift mot sosial dumping
NY DOFFIN fra 1.1.2014
Publisert: 16.10.2013 av Knut Otto Pedersen

1. januar 2014 kommer en ny versjon av Doffin. Dette vil medføre en del endringer for brukerne av Doffin.


Fra DIFI:


1. januar 2014 kommer en ny versjon av Doffin. Dette vil medføre en del endringer for brukerne av Doffin, men vi håper de fleste endringene vil bidra til at kunngjøringstjenesten skal oppleves bedre og enklere å bruke.
Nettadressen for å bruke Doffin vil fremdeles være www.doffin.no. For å få tilgang til alle tjenestene kan det være behov for at brukeren må gjøre noen tilpasninger eller endringer.
Informasjon om hva brukerne av Doffin kan forvente seg, samt eventuelle tiltak og endringer som må gjøres i forbindelse med å ta i bruk den nye versjonen av Doffin, vil bli lagt ut på anskaffelser.no/e-handel.

Viktig informasjon

Doffin vil bli stengt fra 20. desember 2013 klokken 15:00 og ut året. Fra og med dette tidspunktet vil det ikke være mulig å publisere kunngjøringer eller gjøre endringer i allerede publiserte kunngjøringer. For TED-kunngjøringer som skal oversettes, medfører dette at de må være sendt inn til Doffin før 18. desember.
Oppdragsgivere bør kontrollere at kontaktinformasjon for virksomheten er korrekt og at riktige personer er satt opp som administratorer/kontrollører. Det bes om at administratorene foretar denne kontrollen umiddelbart i nåværende Doffin. Flytting av data fra nåværende til ny Doffin vil da gå enklere.
Internettlink(er):
LINK DIFIs informasjonssider

Ansvarlig for vedlikehold av innhold: OFA v/Knut Otto Pedersen
GRAFISK DESIGN: BJORVAND OG SKARPODDE